Индекс на производителот:    C    G    I    P    T

C
G
P