Индекс на производителот:    C    G    I    P    S    T

C
G
P